Szakmai önéletrajz

Személyes adatok

Születési év: 1946
Születési hely: Tiszavárkony, Szolnok megye (ma Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Diplomák

 • Népművelés-könyvtár, Tanítóképző, Debrecen
 • Művelődési előadó, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
 • Levéltáros, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Tudományos fokozatok, címek

 • 1979 Egyetemi doktor, művelődéstörténet
 • 1994 Kandidátus, A Jászkun Kerület közigazgatása 1745-1876
 • 2005 MTA doktora, történelem, Jászkun autonómia

Kutatómunka

1974-től Kutatói érdeklődése a XVIII-XIX. századra és a szabad kerületekre irányult, kiemelten a Jászkun Kerületre és Kővár-vidékre. Szakterülete: társadalomtörténet, igazgatástörténet, társadalomnéprajz

Szakirodalmi munkásság

Első publikációja 1979-ben, a Levéltári Szemlében jelent meg. Kutatásai eredményét rendszeresen publikálja folyóiratokban, levéltári és múzeumi évkönyvekben, konferenciákon, önálló kötetekben, napilapokban, ismeretterjesztő szaklapokban.

Szakirodalmi munkásság (1974-2015) számokban:

 • Saját könyv: 16
 • Tanulmány: 157
 • Újságcikk: 48
 • Recenzió: 20
 • Kötet szerkesztés: 11
 • Társzerkesztés: 2
 • Folyóirat szerkesztés: Múzeumőr (negyedéves lap) 2002-től

Konferencia szervezések

 • 1985: A Jászkunság kutatása, társszervező
 • 1998: Petőfi kutatás tegnap és ma, rendező. Társrendezők: az MTA Irodalomtudományi Intézete és a Petőfi Irodalmi Múzeum
 • 2000: Jászkunság kutatása, rendező. Társrendező volt a Jász Múzeum
 • 2002: Autonóm közösségek a magyar történelemben, rendező
 • 2004: Móra Ferenc munkássága, rendező
 • 2005: Jászkunság kutatása, rendező
 • 2006: Föld és társadalom, rendező
 • A fentiek mellett rendszeresen előadója más konferenciáknak, határainkon innen és túl

Munkahelyek

 • 1967-1973: Kiskunfélegyháza, Művelődési Központ, művészeti előadó.
 • 1969-1973: megyei szakfelügyelője a gyermekek és az ifjúság körében végzett közművelődési tevékenységnek.
 • 1974-1996: Bács-Kiskun megyei Levéltár Kiskunfélegyházi Részlegének vezetője
 • 1975-1977: heti 9 órában óraadó tanár a Móra Ferenc Gimnáziumban. Tantárgyai: esztétika, művelődési elmélet, művelődésszervezés.
 • 1997-2007: múzeumigazgató, Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, Bács-Kiskun megye.
 • 2001-től: doktori iskolákban oktató, speciális témája a kunok Magyarországon. Doktori iskolák: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2001-2004), Debreceni Egyetem (2001-től)
 • 2006-2010: tudományos titkár, Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet.

Civil szervezeti tagságok

Magyar Történelmi Társulat; MTA Köztestülete; MTA Történelmi Bizottsága (2006-2009); Szegedi Akadémiai Bizottság Magyar Történelmi Munkabizottsága (2004-től elnökségi tag); Hajnal István Kör Társadalomtudományi Egyesület; Pulszky Ferenc Társaság Magyar Múzeumi Egyesület; Levéltárosok Egyesülete; Móra Ferenc Közművelődési Egyesület; Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület (2000-2008: elnökségi tag); Kiskun Múzeum Baráti Köre (alapító és ügyvezető elnök 1997-2006, 2006-tól tiszteletbeli elnök)

Szakmai elismerések, díjak

Szocialista kultúráért (1985); Pro Urbe Kiskunfélegyháza (1995); Bács-Kiskun megye Tudományáért-díj (1996); Holló László-díj (2000); Bács-Kiskun megye Közművelődéséért- díj (2002); Móra Ferenc-díj (2004); Bél Mátyás-díj (2009); Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének elismerő kitüntetése (2011); A jászok regnáló kapitányának elismerő oklevele (2011); Jászságért Díj (2013); Kiskunság hagyományőrzéséért-díj (2014)