Újságcikkek

 1. Kossuth Lajos Kiskunfélegyháza díszpolgára. In: Petõfi Népe, 1982. szept.1. p.5.
 2. Tizedesek, vakterok, botosok. Rendfenntartás a szabadságharc elõtt Kiskunfélegyházán. In: Petõfi Népe, 1982. november 24.
 3. Bemutatkozik a kiskunfélegyházi levéltár.. In: Hiradó, 1982. 10. sz. 2.
 4. 10 éves a Lenin Tsz Híradója. Sajtótörténeti visszapillantás. In: Híradó, 1982. 11. sz. 2.
 5. Új adatok Kiskunfélegyháza 1743. évi benépesüléséhez. In: Félegyházi Mûsor, 1982. 3. sz. pp. 30-32.
 6. Kossuth Lajos Félegyházán. In: Petõfi Népe, 1986. november 12. 4.
 7. A tanács szerepe a Kiskunságban 1745-1848-ig. Félegyházi Mûsor, 1986. február, pp. 29-31.
 8. A Jászkun öntudat megnyilvánulásai a Kiskunságban. (Részlet az 1995. jan. 23-án elhangzott elõadásból) In: Redemptio II/2. 10.
 9. Múzeumi napok Kiskunfélegyházán. In: Redemptio 1997. IV/2. 5.
 10. Múzeumi napok Kiskunfélegyházán. In: Félegyházi Közlöny 1997.
 11. Egy Bihari tudós, Hegyesi Márton könyvtára a Kiskun Múzeumban. In: Rálátás, szerk. Dankó Imre, I. évf. 3. sz. pp. 15-17.
 12. „Közalkalmazottak” bérezése a XIX. század elején. In: Rálátás, szerk. Dankó Imre, III. évf. 2002. 4. pp. 28-29.
 13. Beköszöntő. In: Múzeumőr , 2003. 1.sz. 1.
 14. Levéltári források a táplálkozás történetéhez. In: Múzeumőr 2003. 1. sz. pp.2-4.
 15. Apróságok egy nagy emberről. In: Múzeumőr, 2003. 2. sz. 17.
 16. Konferencia Móra Ferenc tiszteletére. In: Múzeumőr, 2004. 1. sz. pp. 14-15.
 17. Móra Ferenc emlékév Kiskunfélegyházán. In: Rálátás, 2004. 3. sz. pp. 33-36.
 18. Ujváry Zoltán könyvének bemutatója Móra szülővárosában. In: Ethnica, VI. évf. 2004.
 19. Gondolatok a Móra konferenciáról. In: Múzeumőr, II. évf. 2. sz. 2004. aug. 15. pp. 11-12.
 20. Hagyományteremtés-hagyományápolás. (A Jász Múzeum köszöntése) In: Redemptio, 2004. 5. sz.
 21. Az eltűnt fékető nyomában. In: Múzeumőr, 2004. 2. sz. 9.
 22. Kiskunfélegyházi emlékoszlop Máriaradnán. In: Múzeumőr 2005. III. 1. sz. pp. 19-20.
 23. Félegyházi Kiskun Múzeum a tudomány szolgálatában. In: Kecskeméti Lapok, 2005. márc. 10. Jelenvaló, kulturális melléklet 4.
 24. Újabb adalékok a népköltészet XVIII. századi forrásaihoz. In: Rálátás, VI. évf. 1. sz. 2005. pp. 29-31
 25. Történelmi-néprajzi konferencia a Kiskun Múzeumban. In: Múzeumőr, 2005. 2. sz. pp. 10-11.
 26. Elődeink elődei. In: Múzeumőr, 2005. 2. sz. 8.
 27. Múzeumi cukrászda. In: Félegyházi Közlöny, 2005.
 28. Félegyházi konyhák a XVIII-XIX. században. In: Rálátás. Szerk.: Dankó Imre, VII. évf. 2006. 3. sz. pp. 25-27.
 29. Tízéves a Kiskun Múzeum Baráti Köre. In: Múzeumőr, 2007. V. évf. 2. sz. pp.1-5.
 30. Adalékok a Beöthy család történetéhez és Hencida birtoklásához. In: Rálátás, 2007. VIII. évf. 3. sz. pp. 5-10.
 31. Nekrológ Fazekas Istvánról. In: Félegyházi Közlöny 2008. június 6,
 32. Búcsú Dankó Imrétől. In: Múzeumőr, 2009. (VII.) 1. sz. 31. p.
 33. A kalocsai fazekasság. In: Ethnica Szerk. Ujváry Zoltán. 2009. XI. évf. 1. sz. pp. 4–7.
 34. Kunok, jászkunok, identitás. In: Múzeumőr, 2009. VII. évf. 1.sz. pp.1–5.
 35. Száz éve született Lükő Gábor, a tudós muzeológus. In: Múzeumőr, 2009. VII. évf. 4. sz. pp. 119–122.
 36. Települési igazgatás és jogszolgáltatás a Jászkun kerületben. In: Kunhegyesi nagykun kalendárium 2010. Szerk.: Víg Márta. Kunhegyes, pp. 149–155.
 37. Adalékok Kővár-vidék néprajzához. In: Múzeumőr, szerk. Bereznai Zsuzsanna. 2010. nyár, VIII. évf. 2.sz. pp. 12–15.
 38. Változások a Jászkun kerület és Kővár-vidék közbirtokosságaiban az 1853/54-es úrbéri törvények után. In: Múzeumőr. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének folyóirata. Szerkesztő Bereznai Zsuzsanna IX. évf. 2-3. sz. 2011. nyár-ősz, pp.13-15.
 39. Gondolataim Szabó Lászlóról és a barátságról. In: Ethnica XIV. évf. 4. sz. 2012. pp.71–72.
 40. "Hit, hagyomány, kultúra" Bartha Júlia török néprajzi kiállítása elé. In: ÖRSI Julianna szerk. Jászkunság: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület évkönyve. Kiadó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Szolnok, 2013. pp. 289–294.
 41. Főhajtás egy befejezett élet előtt. In: Redemptio XX. évf. 1.sz. 2013. febr. pp. 14–15.
 42. Aratóverseny esőben. In: Redemptio. A jász és Kun települések honismereti lapja. Felelős szerkesztő:Hortiné dr. Bathó Edit. Kiadja a Jász Múzeum, Jászberény, 2016. augusztus. XXIII. évf. 4.sz. pp. 24–25.
 43. Emlékezés a redempció 275. évfordulójára - I. A jászkun történelem emléknapjai. In: Félegyházi Közlöny, XXIX. évf. 7.sz. 2020. április 24. 16.p.
 44. Emlékezés a redempció 275. évfordulójára - II. Félegyháza és a redempció. In: Félegyházi Közlöny, XXIX. évf. 8.sz., 2020. május 8. 16. p.
 45. Emlékezés a redempció 275. évfordulójára – III. Félegyháza és a redempció. In: XXIX. évf. 9.sz., 2020. május 22. 16.p.
 46. A jászkun szabadság jogi szabályozói. I. rész In: Redemptio (A jász és kun települések honismereti lapja) XXVII. évf. 4.sz. /2020. augusztus pp. 2–3.
 47. A jászkun szabadság jogi szabályozói. II. rész. Szabályalkotó tevékenység a Jászkun kerület községeiben 1702–1745 In: Redemptio (A jász és kun települések honismereti lapja) XXVII. évf. 5.sz. /2020. pp.2–5.
 48. A jászkun szabadság jogi szabályozói III. rész. A Jászkun kerület alaptörvényei 1745 után. In: Redemptio (A jász és kun települések honismereti lapja) XXVII. évf. 6.sz. /2020. pp.2–4.
 49. A jászkun szabadság jogi szabályozói IV. rész In: Redemptio. A jász és kun települések honismereti lapja, XXVIII. évf. 1.sz. 2021. február, 2-5.p.