Tanulmányok, közlemények

 1. A levéltár és a levéltáros munkakörének alakulása Kiskunfélegyházán. In: Levéltári Szemle.1979. 3. pp.557-663.
 2. A Bács-Kiskun megyei Levéltár Kiskunfélegyházi Részlegének közmûvelõdési tevékenysége. In: Levéltári Szemle. 1980. 1-2. pp.17-28.
 3. Bírák és választásuk a Kiskunságban a redempciótól a szabadságharcig. In: Levéltári Szemle, 1981. 2-3. pp. 295-302.
 4. Kiskunfélegyháza újratelepítõinek 1744. évi lajstroma. In: Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 1981. Szerk. Selmeczi László. Szolnok, 1981. pp. 123-128.
 5. Kiskunfélegyháza közmûvelõdése a dualizmus idején. In: Bács-Kiskun megye múltjából III. A kapitalizmus kora. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1981. pp. 181-254.
 6. Közegészségügy és járványügy helyzete Kiskunfélegyházán a két világháború között. In: Bács Kiskun megye múltjából IV. Egészségügy. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1982. pp. 203-224.
 7. Nemesek a Jászkun Kerületben. In: Levéltári Szemle, 1982. 2-3. pp. 367-375.
 8. Kiskunfélegyháza 1743. évi újratelepülése, egy eddig ismeretlen összeírás tükrében. In: Honismeret, 1982. 5. pp. 43-45.
 9. Hátországi levelek az 1788-1789. évi török háborúból. In: Honismeret, 1983. 6. pp. 27-29.
 10. A késõ feudalizmus kora. 1743-1848. In: Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez. Szerk.: Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1985. 22-36. pp. 109-188.
 11. A „rendszeres bizottsági munkálatok” szerepe a Jászkun Kerületek közigazgatásának megreformálásában (1791-1843/44). In: Zounuk 1. Szerk. Botka János. Szolnok, 1986. pp. 103-127.
 12. A tanács szerepe a Kiskunságban 1745-1848-ban. In: Bács-Kiskun megyei Honismereti Közlemények, 5-6. 1986. pp. 46-61.
 13. Iratok az 1753. évi Törõ-féle parasztfelkelés kiskunsági kapcsolatairól. In: Zounuk 2. Szerk. Botka János, Szolnok, 1987. pp. 285-302.
 14. Fejezetek Kiskunfélegyháza közmûvelõdés-történetébõl 1920-1931. In: Bács-Kiskun megye múltjából 9. Közmûvelõdés. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. 1987. pp. 87-124.
 15. Egy szabólegény vándorlása Kiskunfélegyházától Párizsig. In: Honismeret, 1987. pp. 40- 41.
 16. Járt-e Kossuth Félegyházán? In: Kossuth Lajos emléke Kiskunfélegyházán. Szerk. Fekete János. Kiskunfélegyháza, 1987. pp. 7-11.
 17. A Jászkun Kerület helységeinek közigazgatási szervezete 1745-1848. In: Cumania 10. Szerk. Bánszky Pál - Sztrinkó István. Kecskemét, 1987. 119-153.
 18. A Jászkun Kerület társadalma és igazgatása 1745-1848-ig. In: A Jászkunság kutatása 1985. Szerk. Fazekas István, Szabó László, Sztrinkó István. Kecskemét- Szolnok, 1987. pp. 345-401.
 19. A mai Bács-Kiskun megye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején. Dokumentumok. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor, Kecskemét, 1988. (Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas dokumentumai)
 20. Bukaresti telepítés illúziója az alföldi szegény nép körében 1863-ban. In: Honismeret, 1989. 4. pp. 21-23 .
 21. A Jászkunság szerepe az 1809. évi napóleoni háborúban és az utolsó nemesi felkelésben. In: Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv 1984-1988. Szerk. Szabó László Szolnok, 1990. pp. 311-325.
 22. A jászkunságiak törekvései a Jászkun Kerület igazgatásának demokratizálására 1843- 44-ben. In: Rendi társadalom - Polgári társadalom 3. Salgótarján, 1991. pp.169-176.
 23. A Bács-Kiskun megyei Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke. Szerk.: Iványosi- Szabó Tibor, összeáll. Bánkiné Molnár Erzsébet (és mások), Kecskemét, 1991. 151.
 24. Így utazott József nádor. In: Honismeret, 1991. 5. pp. 65-69.
 25. Vérfûkeresõk büntetõpere a Jászkun Kerület Fenyítõ Törvényszékén. In: Múzeumi Levelek 65-66. Szolnok, 1991. pp. 139-166.
 26. Betyárok a Kiskunságban. In: Honismereti Közlemények, 1991. Kecskemét, pp. 6-25. Ismertetés: Fekete János: Csehó Pista és mások. In: Félegyházi Hírek, 1992. márc. 27.
 27. Kuruzslók a Kiskunságban. In: Forrás, 1992. XI. pp. 56-63.
 28. Jászkun Kerület szerepe az 1809. évi napóleoni háborúban és az utolsó nemesi felkelésben. In: A napóleoni háborúk és a magyar nemesség. Szerk.: Veress D. Csaba. Veszprém, 1992. pp. 54-66. / Veszprémi Múzeumi Konferenciák 2./
 29. A tanács szerepe Kiskunfélegyháza gazdasági életének és társadalmi tagolódásának befolyásolásában. In: Bács-Kiskun megye múltjából XI. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1992. pp. 32-80.
 30. A Bács-Kiskun megyei Levéltár publikációi (1950-1990). In: Bács-Kiskun Múltjából XI. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1992. pp. 465-484.
 31. A Jászkun Kerület közigazgatása 1849-1860. In: Bács-Kiskun megye Múltjából XII. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1993. pp. 173-200.
 32. A Jászkun Kerület közigazgatása 1860-1867. In: Zounuk 8. Szolnok, 1993. pp. 93-116.
 33. A Jászkun Kerület közigazgatása 1745-1867. Kandidátusi értekezés tézisei. Kiskunfélegyháza, 1993. 15 p.
 34. Tanulmány a Jászkun Kerület igazgatásáról 1745-1767. In: Napló-Mûhely, Halas, 1994. 22. 4-6.sz. pp. 4-6.
 35. A Jászkun Kerület, mint önálló igazgatási egység kialakulása. In: Levéltári Szemle, 1994.1 sz. pp. 28-32.
 36. A Kiskunság statisztikai felmérése 1857-ben. Forrásközlés. In: Bács-Kiskun megye Múltjából XIII. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1994. pp. 196-234.
 37. A Jászkun Kerület mezõvárosainak társadalmi mobilitása, s az azt szabályozó és befolyásoló tanácsi és kerületi statutumok hatékonysága. In: Rendi társadalom-Polgári társadalom 4. Keszthely, 1995. pp. 163-170.
 38. A törvényhatósági törvény fogadtatása a Jászkun Kerületben. In: Vera nem csak a városban. Emlékkönyv Bácskai Vera 60. születésnapjára. Rendi társadalom - Polgári társadalom. Debrecen, 1996. pp. 297-305.
 39. Provizórium a jogszolgáltatásban. In: Írások Kaposvári Gyula 80. születésnapja tiszteletére. In: Múzeumi Levelek Szolnok, 1996. pp. 167-178.
 40. A Jászkun Kerület pénzügyigazgatása. In: A Jászkunság összefogása. Szerk. Bellon Tibor - Örsi Julianna. Karcag, 1996. pp. 79-99.
 41. A jászkun tudat megnyilvánulásai a Kiskunságban. In: Forrás, 1997. 9. sz. pp. 81-88.
 42. Egy kiállítás margójára. In: Jászkunság, 1997. 3-4. pp. 142-149.
 43. „Senki sem nézi mit eszem, mit iszom, hanem miként ruházkodom”. Társadalmi helyzet és viselet a 18-19. századi Kiskunságban. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1995-1996. Kecskemét, 1997. pp. 205-212.
 44. Jász és kun, jászkun öntudat megnyilvánulásai a Kiskunságban. (etnikai tudat-privilegialis tudat) In: Tisicum X. (Jász-Nagykun Szolnok megyei Múzeumok évkönyve) 1997. pp. 13-27.
 45. Társadalmi helyzet és viselet a 18-19. századi Kiskunságban. In: Viselet és társadalom, avagy ruha teszi az embert. Szerk. Szûcs Judit, Szeged - Csongrád 1998. pp. 31-32.
 46. A kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum. In: Magyar Múzeumok, 1998. 1. pp. 23-24.
 47. Kiskunfélegyháza jászsági telepítõi. In: A Jászság a magyar kultúrában. Konferencia 1995) Szolnok, 1998. pp. 92-101. /Jászkunsági füzetek 12./
 48. Járt-e Kossuth Félegyházán? In:„ ...én elmentem volt a Tiszához fölkölteni a népet.” A Kossuth Szövetség Dél-alföldi konferenciáján, Csongrádon elhangzott elõadások szövege 1998. május 26-27. Csongrád, 1998. pp. 106-111.
 49. A Horváth napló. Pillanatképek Horváth Antal redemptus gazdaságáról. 1793-1803. In: Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. Szerk. Romsics Imre - Wicker Erika, Kalocsa, 1998. pp. 165-172.
 50. Közbirtokosságok a Jászkun Kerületben. In: Zounuk 13. Szerk. Zádorné Zsoldos Mária, Szolnok, 1998. pp. 185-213.
 51. Betelepülõ vállalkozók szerepe Kiskunfélegyháza polgárosulásában. In: Az Alföld társadalma. Szerk. Novák László, Nagykõrös, 1998. pp. 239-260.
 52. Egy redemptus család társadalmi helyzete, kapcsolatépítési és viselkedési módjai a 18-19. század fordulóján. In: Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére. Szerk. Ujváry Zoltán. Debrecen, 1999. pp. 111-119.
 53. Tõkeföld és a tõkeföld forgalma Kiskunfélegyházán a Liber Fundi tükrében. In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, Szolnok, 1999. pp. 233-240.
 54. Levéltári források a táplálkozás történetéhez. In: Ethnica 1. évf. 3. 1999. pp. 9-12.
 55. Lükõ Gábor szerepe a Bugaci Szabadtéri Néprajzi Gyûjtemény létrehozásában. In: Tûzcsiholó. Írások a 90 éves Lükõ Gábor tiszteletére. Szerk.: Pozsgai Péter, Bp. Táton K. 1999. pp. 379-388.
 56. A hagyatéki per, mint történettudományi forrás. In: Bács-Kiskun megye Múltjából XV. Szerk. Tóth Ágnes. Kecskemét, 1999. pp. 321-365.
 57. Soziale lage und tracht in Kleinkumanien 18 -19. jahrhundert . In: Acta Ethnographica Hungarica 45 (1.2), pp. 37-45 (2000)
 58. A Jászkun Kerület polgárosítása. In: Jászkunság, 2000. XLVI. évf. 4. pp. 233-239.
 59. A megfelelni akarás megnyilvánulásai egy kisvárosi polgárcsaládban. In. Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben. Esztergom 1998. Esztergom, 2000. /Rendi társadalom-Polgári társadalom 11./
 60. Jászok és kunok a magyar történelemben. In: Honismeret, 2001. 3. sz. pp. 12-17.
 61. Az egyeki palócok és a cigány lova. In: Rálátás, szerk. Dankó Imre, 2001. II.évf. 2.sz. pp. 38-40.
 62. A Jászkun Kerület igazgatási autonómiája. In: Vármegyék és szabad kerületek I-II. Szerk Radics Kálmán. Debrecen, 2001. pp. 149-170. /A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Közleményei 27. sz./
 63. Autonómia, önkormányzat és a társadalom kölcsönhatásai a Kiskunságban. In: Ezer év a Duna-Tisza közén. Szerk. Bárth János, Kecskemét, 2001. pp. 135-138.
 64. Kiskunhalas mezõváros önkormányzata a redempciótól az 1848. évi márciusi törvényekig. In: Kiskunhalas története 2. Szerk.: Ö. Kovács József, Szakál Aurél. Kiskunhalas, 2001. pp. 9-50.
 65. Jászszentlászló községgé alakulása. In: Tanulmányok Jászszentlászlóról. Szerk.: Szûcs Judit. Jászszentlászló, 2001. pp. 54-61.
 66. A Jászkun Kerület közigazgatása, társadalma, életmódja. In: Honismeret, 2002. 1. sz. pp. 58-63.
 67. Vizi haszonvételek a Kiskun Kerületben. In: Ethnica 2002. IV. évf.1. sz. pp. 46-49.
 68. A halasi földkönyvek. (Kiskunhalas földbirtoklásának sajátosságai a földkönyvek alapján) In: Ethnica, 2002. IV. évf. 2. sz. pp. 59-63.
 69. Kossuth Lajos ismeretlen beszéde. In: Rálátás, Szerk. Dankó Imre. III. évf. 3. sz. 2002. III. 7-11.
 70. Egy jászkun puszta határhasználatának módosulásai. In: Gazdálkodás az Alföldön. Földmûvelés. Szerk. Novák László Ferenc, Nagykõrös, 2002. pp. 101-108.
 71. Rózsa Sándor a "szabadsághõs". In: Bácsország. Vajdasági Honismereti szemle. 2002. augusztus - szeptember, 25-30.
 72. Helyzetkép a Jászkun Kerület cigányságáról. In: Ethnica, 2002. 4. pp. 169-173.
 73. A jászkun autonómia 1745 elõtt. In: Redemptio, IX. évf. 5. 2002. október, pp. 12-15.
 74. A redimált föld sajátosságai Kunszentmiklóson. In: Cumania 18. Szerk. Bárth János. Kecskemét, 2002. pp. 207-226.
 75. A jászkun földtulajdon és földbirtoklás a redempció után. In: A Jászkunság kutatása 2000. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet, Hortiné Bathó Edit, Kiss Erika. Jászberény-Kiskunfélegyháza, 2002. pp. 105-112.
 76. Kossuth Lajos Kapcsolatai és emléke a Jászkun Kerületben. In: Bács-Kiskun megye múltjából XVIII. Szerk. Tóth Ágnes. Kecskemét, 2003. pp. 181-200.
 77. Cigányok a Jászkun Kerületben, az 1768-as conscriptio zingarorum. In:Bács Bodrogtól Bács-Kiskunig. Az V. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiség-kutató konferencia elõadásai. Szerk. Bárth János. Baja-Kecskemét, 2003.
 78. Malmok jövedelme a Jászkun Kerületben. In: Ethnica, (2003.) V. évf. 2. sz. pp. 56-58.
 79. A Jászkun Kerület gazdasági autonómiája. In: Zounuk 18. Szerk. Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, 2003.pp. 9-31.
 80. A jászkun autonómia. In: Autonóm közösségek a magyar történelemben. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. Kiskunfélegyháza, 2003. pp. 119-129.
 81. A tanyás gazdálkodás térnyerése a Jászkunságban a XVIII. század végétõl a XIX. század közepéig. In: Ethnographia, 114. évf. 2003. 1-2. sz. pp. 43-66.
 82. Erdõk a Jászkun Kerületben. In: Néprajzi Látóhatár, 2004. XIII. évf. 1. sz. pp. 131-136.
 83. A Jászkun Kerület jogszolgáltatása. In: Levéltári Szemle, 2004. 2. sz. pp. 15-33.
 84. Hagyományápolás - hagyományteremtés. (Gondolatok a kapitányválasztás elé) In: Múzeumőr, II. évf. 2. sz., 2004. aug.15. pp. 1-4.
 85. A Jászkun Kerület gazdasági autonómiája II. In: Zounuk 19. Szerk.Zádorné Zsoldos Mária, 2004. pp. 93-136.
 86. 125 éve született Móra Ferenc. In: Magyar Múzeumok, 2004/3. pp. 27-28.
 87. A Jászkun Kerület betagolódása Magyarország polgári tulajdon- és jogrendszerébe. In: Cumania 20. Szerk. Bárth János, Kecskemét, 2004. pp. 205-226.
 88. Földhasználat Halason a 18-19.században. In: Halasi Múzeum 2. Szerk. Szakál Aurél, Kiskunhalas, 2004. pp. 147-162.
 89. A jászkun tõkeföld használata. In: Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvan esztendõs Bárth János tiszteletére. Szerk. Bárth Dániel és Laczkó János. Kecskemét, 2004. pp. 181-198.
 90. A 60 éves Bárth János köszöntése. In: Ethnica 2004. VI. évf. 4. sz. pp. 167-168.
 91. Kaszáló birtoklás a Jászkun Kerületben. In: Novák László Ferenc szerk. Az Alföld Gazdálkodása. Nagykõrös, 2004. pp. 69-80.
 92. A jászkun autonómia. Autonomia iazigi - cumana. In:Történelmi autonómiák a Kárpát medencében. Autonomi istorice in spatiul carpato-dunarean. Szerk. Hermann Gusztáv Mihály -Kolumbán Zsuzsánna, Székelyudvarhely, 2004. pp. 67-83.
 93. A Jászkun Kerület betagolódása Magyarország polgári tulajdon- és jogrendszerébe. In: Bárth János szerk. Cumania, 2004. pp. 205-225.
 94. Adalékok a lakatnyitó fû történetéhez. In: Rálátás, Szerk. Dankó Imre, 2004. 2. sz. pp. 20-21.
 95. Folklór adalékok a Jászkunság XVIII. századi forrásaiban. In: Ethnica, VI. évf. 2004. 3. sz. pp. 97-98.
 96. „Csak egyet bánok” (A nászágy megrontása a XVIII. században) In. Rálátás. Szerk. Dankó Imre. 2004. 1. sz. pp. 25-26.
 97. Azonosságok és különbségek. A kun, a jász, a szász és a székely autonómia. In: Múzeumőr III. évf. 1. sz. 2005. márc.15. pp. 1-3.
 98. A jászkun redempció. In: Múzeumőr, 2005. 2. sz. pp. 1-3.
 99. Jogszolgáltatás a Jászkun Kerületben az redempciótól az 1848-as áprilisi törvényekig. In: Jogszabályok - jogszokások. Jászkunság kutatása 2005. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. Pp. 291-305.
 100. Történelmi adatok Kiskunfélegyháza vallási néprajzához. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében az ezredfordulón. 10. (1999-2005) Szerk. Bárth János, pp. 47- 52.
 101. Kendõlakás és móringolás a Jászkunságban. In: Rálátás, 2005. VI. évf. 3. sz. pp. 26-30.
 102. A Jászkunság kutatása 2005. Történelmi-néprajzi konferencia a Kiskun Múzeumban. In: Magyar Múzeumok, 2005/3. sz. 11. évf. 3. sz. pp. 39-40.
 103. Települési igazgatás és jogszolgáltatás a Jászkun kerületben. In: Acta Papensia V. évf. (2005) 3-4. sz. pp. 237-244.
 104. Irtásföldek a Lápos mentén. In: Ethnographia, Szerk. Bartha Elek. 2006. 4. sz.117. évf. pp. 306-315.
 105. Szerencsevárók és házasulandók a Jászkunságban. In: Ethnica , 2006. VIII. évf. 2. sz. pp. 53-56.
 106. Azonosságok és különbségek a közlakosok és a hivatali elit táplálkozásában Félegyházán 1745-1850.
  In: Cumania 22. Kecskemét, 2006. pp. 5-21.
 107. Dokumentumok a Jászkun Kerület népének temetkezési szokásairól. In: Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendõs Novák László Ferenc tiszteletére. Szerk. Ujváry Zoltán. Nagykõrös-Debrecen, 2007. / Acta Musei de János Arany nominati XII. Az Arany János Múzeum Közleményei. pp. 455-462.
 108. A birtokszerkezet társadalmi vetületei Kõvár-vidéken, a nemesi közbirtokosságokban. In: Föld és társadalom. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. Kiskunfélegyháza, 2007. (Bibliotheca Cumanica 7.) pp. 57-72.
 109. Nemes közbirtokosok erdõirtásai a XIX. század elején a Kõvár-vidéken. In: Agria XLIII. Szerk. Veres Gábor, Eger , 2007., pp. 43-53.
 110. Parasztpolgári mentalitás a Jászkunság redemptusainak fogyasztásában. In: Hudi József szerk. A fogyasztás társadalomtörténete. Rendi Társadalom -polgári társadalom. A Hajnal István Kör -Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Pápa, 2004. aug.27-28. Budapest - Pápa 2007., pp. 25-33.
 111. „…mind arra megtaníttatnak, amire egy parasztnak szüksége lehet”
  In: Rálátás, szerk. Dankó Imre, 2008. IX. évf. 2. sz. pp. 40-43.
 112. Laczkó János. In: Mûtárgyak között. Ünnepi kötet a 60 esztendõs Laczkó János tiszteletére. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet, Kecskemét, 2008. pp. 15-23.
 113. Vásárnap, jelesnap? In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Szerk: Novák László Ferenc, Kiadja az Arany János Múzeum - Nemzeti Emlékhely Alapítvány, Nagykõrös, 2008. pp. 51-61. / Arany János Múzeum közleményei XI./
 114. Két jászkunsági táblabíró karriertörténete. In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok évkönyve XVII. Szerk. biz.: Bagi Gábor, Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi, Szolnok, 2008. pp. 233-237.
 115. A fazekasok négy generációja Tószegen (1870-1997. In: Generációk a történelemben. A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete. Szerk.: Gyáni Gábor és Láczay Magdolna. Nyíregyháza, 2008. pp. 319-326./ Rendi társadalom - Polgári társadalom 21./
 116. Fazekasközpontok és árusítási körzetük a Türr István Múzeum leltárkönyve alapján. In: Bánkiné Molnár Erzsébet - Bereznai Zsuzsanna szerk.: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. 11-12. (2006-2007) Kecskemét, 2008. pp. 141-148.
 117. A nagykállai Kállay család és a széki Teleki família birtokpere a Porondért. In: Életút írások Szilágyi Miklós tiszteletére. Szerk. Bali János- Turai Tünde. Kiad. MTA Néprajzi Kutatóintézete - ELTE BTK Néprajzi Intézet. Bp. 2009. pp. 305-324.
 118. A kalocsai fazekasság. In: Ethnica Szerk. Ujváry Zoltán. 2009. XI. évf. 1.sz. pp. 4-7.
 119. A szokásjog helye és szerepe a Jászkun Kerület organizált társadalmában. In: Mezey Barna-Nagy Janka Teodóra szerk.: Jogi néprajz-Jogi kultúrtörténet. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. pp. 97-108.
 120. Kunok, jászkunok, identitás In: Múzeumőr, VII. évf. 1. sz., 2009. tavasz pp. 1-5.
 121. Mindennapok történelme a Jászkun kerületben. In:Cumania, a Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve 24. Szerk.: Bárth János. Kecskemét, 2009.135-164.
 122. Az egyeki rév. In: Tisicum A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII. Szolnok, 2009. Kiadó: Jász-Nagykun-Szolnok Múzeumok Igazgatósága. pp. 167–172.
 123. Mindennapok történelme a Jászkun kerületben. In: Cumania 24. Szerk.: Bárth János. Kiadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. Kecskemét, 2009. pp. 135–164.
 124. Az egyeki rév. In: Tisicum A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII. Szolnok, 2009. Jász-Nagykun-Szolnok Múzeumok Igazgatósága, pp. 167–172.
 125. A jászkunok és az utolsó nemesi felkelés. In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 5. 2009.évi különszám. Fejezetek Szolnok megye múltjából. Debrecen, 2009. Szerkesztő bizottság. : Bene János, Krankovics Ilona, Mónus Imre, Pozsonyi József, Szabadi István. Kiadja a TTT. Debrecen, 2009. pp. 33–39.
 126. Száz éve született Lükő Gábor a tudós muzeológus. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. 13. (2008–2009.) Szerk.: Bánkiné Molnár Erzsébet. Kecskemét, 2009. pp. 17–26.
 127. Cserépedények a konyhában, a szobában és a kamrában. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Szerk.: Bárth János. Kecskemét, 2010. pp. 129–160.
 128. Kutatási eredmények a Jászkun kerület történeti irodalmában. In: Kunok és jászok 770 éve a Kárpát-medencében. A Jászkunság kutatása 2009. Szerk. Bartha Júlia, Szolnok, 2011. pp. 72–95.
 129. Változások a Jászkun kerület és Kővár-vidék közbirtokosságaiban az 1853/54-es úrbéri törvények után. In: Tradicionális agrárközösségek, mezőgazdasági szövetkezetek a Kárpát-medencében (19-21. század). Szerk.: Petercsák Tivadar, Eger, 2011. pp. 15–31. (Acta Academiae Agriensis, Nova series tom. XXXVIII.)
 130. Jogi tartalmat megtestesítő tárgyak és funkciójuk a jászkun társadalomban. In: A szimbólumok üzenete. A jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák, tárgyak. Szerk. Mezey Barna, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011. pp. 41–50. (ELTE Jogi Kari Tudomány 14.)
 131. Ki az úr a háznál a 18. században, a Jászkunságban. In: A vászoncselédtől a vállalkozó nőig. Szerk. Bathó Edit – Tóth Péter. Jászberény, Jász Múzeumért Alapítvány, 2011. pp. 42-52. (Jászsági Könyvtár 7.)
 132. Házak és galibák. A cigányok beilleszkedése a Jászkunság társadalom- és településszerkezetébe. In: Kothencz Kelemen szerk. Sarjadó sorsok. A VIII. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia. Baja: Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2012. pp. 13-24.
 133. Büntető törvénykezés a Kiskun kerületben (1753 -1848) In: Börtönügyi Szemle 34. évf. 2012. (1.sz ) pp. 90-98.
 134. A törzsökös és az idegen családok szerepe Kiskunfélegyháza polgárosulásában. In. Örsi Julianna szerk. : Középpontban a család. 1. köt. Kiadja: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Túrkeve-Szolnok, 2012. pp. 201-211.
 135. A hagyományos társadalom gazdasági kapcsolatrendszerének és népi kultúrájának tükröződése a múzeumi kerámia gyűjteményekben. In: JÁSZKUNSÁG a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület folyóirata. Főszerkesztő: Örsi Julianna, LV. évf. 2012. 1-4.sz.. pp. 252-260
 136. A nők szőlőföld birtoklása Félegyházán a redemció után. In: Mészáros Márta szerk.
  Jászkunság kutatása 2012. Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában. Kiadó: Kun Összefogás Konzorcium és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma, Kiskunfélegyháza, 2013. pp. 148–160.
 137. A nők érdekeinek érvényesülése a jászkunsági végrendeletekben. In: Homoki-Nagy Mária szerk. Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Balogh Elemér és Homoki Nagy Mária gondozásában. Kiadó: SzegediTudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar, Szeged, 2013. pp. 69–78. (Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, tomus LXXV.)
 138. Eltűnt autonómiák. A Jászkun kerület és kővár-vidék. In: Gyenesei József szerk. Ingenia et Studia. Tanulmányok a 80 esztendős Iványosi-Szabó Tibor tiszteletére. Kiadó: MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára, Kecskemét, 2013. pp. 43–52.
 139. „Hit, hagyomány , kultúra” In: Jászkunság. Jász–Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület Évkönyve. Szolnok, 2013. pp. 289–294.
 140. Jogi néprajzi vonatkozások két szabad kerület társadalomtörténeti kutatásából. In: Nagy Janka Teodóra szerk.: Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Kiadó: PTE IGYK, Szekszárd, 2014. 67–80. (Jogi kultúrtörténeti, Jogi néprajzi Kiskönyvtár 1.)
 141. A földforgalom fékezésének társadalmi következményei a Jászkun kerületben. A jászkun földtulajdon és piacosításának szabályozása. In: Halmos Károly – Kiss Zsuzsanna – Klement Judit szerk.: Piacok a társadalomban és a történelemben . A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2012. évi debreceni konferenciájának kötete. Kiadó: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 2014. 350–367. Rendi társadalom – Polgári társadalom 26.)
 142. A Ferencziek pere. In: Kothencz Kelemen szerk.: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Kiadó: Türr István Múzeum, Baja, 2014. 110–121. (Bajai dolgozatok 18.)
 143. Gyárfás István tevékenysége a Jászkun kerület közigazgatásában. In: Örsi Julianna szerk.: A Jászkunság tudósai 1. Scholars of Yas-Cumania 1. KiadóJász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Szolnok, 2014. 131–144. („Jászkunság” Könyvtéka 3.)
 144. A kun és a jászkun identitás a Kiskunságban. In: Bartha Júlia szerk. : A Jászkunság identitása. Válogatott tanulmányok a kun és a jász öntudat alakváltozatairól. Kiadó: Kisújszállás Város, Kisújszállás, 2015. pp.101–152.
 145. Kun és a jászkun identitás a Kiskunságban. In: Viga Gyula szerk.: Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata 126. évf. 2015. 2.sz.pp. 255– 281.
 146. A földbirtoklás és a földhasználat jogszokásai a Jászságban a 18. században. In: Bánkiné Molnár Erzsébet szerk.: Vízöntő. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére. Kiadó Damjanich János Múzeum, Szolnok. 2016. pp.129–136.
 147. A jogi gondolkodás és a társadalmi normák változásai a 18. század első felében a Jászkun kerületben. In: Nagy Janka Teodóra szerk: Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi tanulmányok. Szokásjog és jogszokás I. Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd, 2016. pp.13–31. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 2.)
 148. A földbirtoklás és a földhasználat jogszokásai a Jászságban a 18. században. In: Vízöntő. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére. Kiadó: Damjanich János Múzeum. Szolnok, 2016. pp. 129–136.
 149. A jászkun alkotmányosság alaptörvénye. Redemptio. In: Rubicon. XXVIII. évf. 308. sz. 2017. 6. pp. 50–57. Ismertetés: Kőfalviné Ónodi Márta: Jászok és kunok a Rubiconban. In: Félegyházi Közlöny XXVI. évf. 9. sz., 2017. május 19.
 150. Lajosmizse községgé alakulásának első stációja. In: Redemptio. XXIV. évf. 2.sz. 2017. április 11–12.
 151. A jászkun önkormányzat,1239–1876. In: Rubicon XXIX. évf. 317-318.sz. 2018. 3-4. pp. 90–99.
 152. A jászkun szabadság a helyi társadalom szokásjogi viszonyaiban és helyi kultúrájában. Pp. 15-26. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.) Kultúra- és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet metszetében. (A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpóziumának előadásai, Pécs, 2018. augusztus 22-24.), Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd, 2018. 215 p. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 4.) (ISBN:978-963-429-163-4)
 153. Az igazgatási autonómia lokális történeti, jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi forrásai, módszertani és elméleti kérdései a Jászkun kerületben. Pp. 47–112. In: Dr.Nagy Janka Teodóra szerk: A jogtörténet új forrásai:Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális adattár. New socurces of legal history research: Digital Database of Law (DDFL). Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd,2018. 360 p. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 8.) (ISBN:978-963-429-297-5)
 154. Jogszokások a Jászkun kerület népéletében. Pp.108–115. In: Bathó Edit (szerk) Jászkunsági évszázadok. Jászkunság kutatása 2014 Tudományos konferencia a Jász Múzeumban. Jászberény, Jász Múzeumért Alapítvány, 2018. 344p. Jászsági Könyvtár; 8.) (ISBN 978-963-7113-45-1; ISSN 1219-5057)
 155. Az egyház hatása a kun kerületek helységeinek jogi kultúrtörténetére, népi kultúrájára Pp 301-308. In. Örsi Julianna (szerk.): Jászkunsági gyökerek. Jászkunság kutatása 2017 - konferencia-kötet: Kiadó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Túrkevei Kulturális Egyesület, Szolnok - Túrkeve, 2018. (Jászkunság Könyvtéka 6. ).(ISBN 978-615-80592-7-5)
 156. A redemptio előzményei, lefolyása és hatása Kunszentmártonban. Pp. 158–179. In: Barna Gábor (szerk.) : Egy jász település a Nagykunságban. Kunszentmárton, EFO Kiadó, 2019. 512 p. (Várostörténeti tanulmányok 17.) ( ISSN 1218-0009), (ISBN 978-615-80394-3-7)
 157. A tömeges migráció hatása Félegyháza népi kultúrájára és a lakosság identitására (1743–2019). In: Barna Gábor szerk.: Jászkunsági és kunszentmártoni tanulmányok. A XI. Jászkunság kutatása című konferencia előadásai. Kunszentmárton, 2020. pp. 35–46.
 158. Pályakép. Interjú Örsi Juliannával. pp. 13-36.In: S Kovács Ilona szerk: Kihívások és válaszok a népi
  kultúrában. Túrkeve, 2020. (Alföldi Könyvtéka sorozat 14.köt.)
 159. A Jászkun kerület népi jogéletének tükröződése a 18. századi helyi rendtartásokban. pp 169—184. In: Nagy Janka Teodóra-Bognár Szabina-Szabó Ernő szerk. Jubileumi kötet. Tárkány Szücs Ernő (1921—1984), Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011-2021). Pécsi Tudományegyetem KPVK Bölcsészettudományi Kutatóközpont NTI, Szekszárd, 2021. (Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 10.)
 160. Az autonómia belső szabályrendszere, avagy a székely falutörvények jászkunsági rokonai. pp 89 –105. In: A rendtartó történész. Tanulmányok Imreh István születésének századik évfordulójára. Szerk: Fejér Tamás, Gálfí Emőke. Kolozsvár–Budapest. Kiadó az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2021.
 161. Örökösödési jog és gyakorlat a Jászkun kerületben 1745 után. pp 52-62. In: Jogtörténeti Értekezések 50.sz. Sorozatszerkesztő: Mezey Barna, Gondolat K. Budapest, 2021.
 162. A történelemformáló privilégiumok és a helyi szokásjog hatása a jász-kun társadalomra. 36-43. pp. In: Nagy-Janka Teodóra – Béli Gábor (szerk.) A jog kulturális holdudvara – A magyar jogtörténet, jogi kultúrtörténet európai kontextusai. Jogtörténeti Értekezések 56., Budapest, Gondolat Kiadó, 2022
 163. Legal Customs and Customary Law in the Jászkun District 1682—1876. (Jogszokások és szokásjog a Jászkun kerületben 1682–1876.) pp. 1—17. In: Acta Ethnographica Hungarica 2022/1. Akadémiai Kiadó