Recenziók

 1. Csongrád megye Levéltára 1723-1850 Szerkesztõ: Barta László. In: Békési Élet,1988. 4. pp. 554-556.
 2. Kiss József: A Pesti Invalidus Ház jászkunsági földesurasága 1731-1745. Bp. 1992. In: Honismereti Közlemények 1992. pp. 51-53.
 3. Bács-Kiskun megye földrajzi nevei. Szerkesztõ: Balogh Lajos és Ördög Ferenc. Bp. Nyelvtudományi Társ. I. Kiskunfélegyháza és környéke földrajzi nevei. Közzétette Fekete János. Bp. 1997. 118. In: Redemptió, 1998. 1. 3. p.; In: Félegyházi Közlöny, 1998.
 4. Balogh Mihály-Szabó Sándor: Felsõ-Kiskunság, Dunamellék. Kunszentmiklós, 2000. In: Honismeret, 2001. 3. pp. 140-141.; In: Ethnika 2001. 4. 161.p.
 5. Új helyismereti kiadványok Kiskunfélegyházán. In: Félegyházi Közlöny 2002. szept. 6. 4.p.
 6. Lantos Péter: Jászfényszaru története. In: Jászsági Évkönyv 2003. Szerk. Pethõ László pp. 265-267.; In: Múzeumõr 2003. aug. 19.
 7. A Jászkunság kutatása. In: Múzeumõr, 2003. 1. sz. 14.p.
 8. Bárth János: Úz völgyi magyarok. In: Ethnica. 2004. VI. évf. 3. sz. pp. 121-122.
 9. Görög kereskedõk a Jászkunságban. Papp Izabella: Görög kereskedõk a Jászkunságban. Szolnok, 2004. In: Múzeumõr, 2005. III. évf. 1. sz. 25.
 10. Bathó Edit: A jász viselet. Jászberény, 2004. In: Ethnica, VII. évf. 1. sz. 2005. pp. 41-42.; In: Múzeumõr, 2005. 2. sz. 25.
 11. Bárth János: Kétvízközi népismeret. Kecskemét, 2005. In: Ethnica, 2005. III.sz. pp. 114-115.
 12. Urbán Miklósné: Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékmûvek Kiskunfélegyházán. Kiskunfélegyháza, 2005. 192. In: Félegyházi Közlöny, 2005. 5.; Könyv Könyvtáros 2006/1. sz. pp. 55-57.
 13. Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége. A. K. 2006. In: Múzeumõr 2006. 3. sz. 2009. június 30.
 14. Selmeczi László: Kötöny népe Magyarországon. Karcag, 2011. In: Múzeumőr. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének folyóirata. Szerkesztő: Bereznai Zsuzsanna. IX. évf. 4. szám, 2011. tél. Kecskemét, p. 36.
 15. Selmeczi László: Kötöny népe Magyarországon. Karcag, 2011. In: Redemptio - Jász és kun települések honismereti lapja XIX évf. 2012. (3. sz.) pp. 8-9.
 16. Selmeczi László: Kötöny Népe Magyarországon. Recenzió. In: Ethnica, XIV. évf. 2.sz. pp. 38–39.
 17. Örsi Julianna: Jegyzőgenerációk. A vidéki értelmiség szerepe a mezőváros fejődésében. Recenzió. In: Ethnographia, 124. évf. 2.sz. (2013/2.) pp. 269–270.
 18. „Mellékfoglalkozásként” tudósok. Recenzió Örsi Julianna szerk. A Jászkunság tudósai 1. Scholars of Yas-Cumania 1. KiadóJász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Szolnok, 2014. In: Redemptio, 2015. febr. XXII. évf. 1. sz. pp. 16–17.
 19. Nagy Janka Teodóra: Közös hitben a családért, a szőlőért, a földért.; Szabó Géza: Szekszárd alsóvárosi térképek. In: Ethnographia, 128. évf. 2017. 4.sz.
 20. Két könyv a Jászok Egyesületéről. (Dr. Dobos László: Adósai vagyunk szülőföldünknek. A Jászok Egyesülete és „A Jászságért Alapítvány” első negyedszázada 1990–2015. Kiadja „A Jászságért Alapítvány”, Bp. 2016. 142.p. ; Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna: Jászok Egyesülete Budapesten 1921–1946. Kiadó „A Jászságért Alapítvány, Bp. 2017. 260. p.) In: Honismeret, 2018. 3.sz. pp.110–112.
 21. Bathó Edit: A pendzsomtól a discoig. Táncélet a Jászságban a 18–21. században. Jászberény, 2020. In: Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság- Magyar Múzeumi Egyesület online magazinja Elérhető: https: // magyarmuzeumok.hu /cikk/ batho-esdit-a-pendzsomtol a discoig-tancelet-a-jaszsagban-a-18-21 szazadban.
 22. Bathó Edit: A pendzsomtól a discoig. Táncélet a Jászságban a 18–21. században. Jászberény, 2020. In: Redemptio. A jász és kun települések honismereti lapja, XXVIII. évf. 1.sz. 2021. február, 25–26.p.
 23. Fülöpszállás története. Rendhagyó könyvismertetés. In: Redemptio. A jász és kun települések honismereti lapja, XXVIII. évf. 1.sz. 2021. február, 29.p.
 24. Fülöpszállás története két kötetben. In: Honismeret. A Honismereti Szövetség folyóirata, XLIX.évf. 2021.4.sz. 138–140.