Sorozatszerkesztések

 1. /Bibliotheca Cumanica 1./ Mezõsi Károly: Petõfi családja a Kiskunságban. Kiadó: Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 1997. 148 p.
 2. /Bibliotheca Cumanica 2./ Simon Sándor-Szabó Péter: Kiskunok a Don-kanyarban. Kiadó: Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 1998. 228 p.
 3. /Bibliotheca Cumanica 3./ Sümegi György: Kiskunsági Madonnák. Kiadó: Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2000. 221 p.
  Ismertetés: Mátyus Imre: Kunsági Madonnák. In: Félegyházi Közlöny, 2000. december 1.; A Kiskunság kincsei a Madonnák. In: Petõfi Népe, 2001. január 6.
 4. /Bibliotheca Cumanic 4./ Autonóm közösségek a magyar történelemben. Kiadó: Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2003. 272 p.
  Ismertetés: Papp Izabella. In: Múzeumõr 2004. 1. sz.; U.õ: In: Honismeret, 2004. 6. sz. 112-113.p.
 5. /Bibliotheca Cumanica 5./ Ujváry Zoltán: Néprajz Móra Ferenc mûveiben. Kiadó: Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2004. 217 p.
  Ismertetés: Ván Jenõ. In: Múzeumõr 2004. 2. sz.; Bényei József. In: Ethnica 2004. 5.; Bánki Horváth Mihály. In: Magyar Múzeumok, 2004/3.
 6. /Bibliotheca Cumanica 6./ Jogszabályok-jogszokások. Jászkunság kutatása 2005. Kiadó: Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2005. 403 p.
  Ismertetés: Bereznai Zsuzsanna: Múzeumõr, 2006. IV. évf. 2. sz. 22-23.
 7. /Bibliotheca Cumanica 7./
  Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban. Kiadó: Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2007. 413 p.
  Ismertetés: Bereznai Zsuzsanna: Múzeumõr. V. évf. 2007. 3.sz. 31-32.p.; Máté Gábor: Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban. In: Magyar Múzeumok 2007. 4. sz. 13. évf. tél. 61.p.
 8. /Monumenta Muzeologica 1./ Bánkiné Molnár Erzsébet: Nemesi közbirtokosságok a Kõvár-vidéken. Vallomásos összeírás 1803-ból. Kiadó: Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Igazgatóság, Kecskemét, 2007. 262 p.
 9. /Monumenta Muzeologica 2./ Néprajzi gyûjtések a Duna-Tisza közén. Sztrinkó István hagyatéka alapján írta és sajtó alá rendezte: Szabó László.
  Szerkesztõ: Bánkiné Molnár Erzsébet. Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Igazgatóság, Kecskemét, 2008. 289 p
 10. /Monumenta muzeologica 3./ Az aranykor után. Bevezetõ tanulmány és összeáll. Székelyné Kõrösi Ilona. Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Igazgatóság, Kecskemét, 2009.