Könyvek

 1. A Jászkun Kerület társadalma és önkormányzati igazgatása 1745-1848. Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza feudális kori levéltára.
  Kiadó: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Gyula, 1991. 184 p.
  Ismertetések: Hudi József: In: Comitatus, 1991. szept. pp. 110-113.; Fazekas István: A Bács-Kiskun Megyei Levéltári Füzetek elsõ számából, In: Félegyházi Hírek, 1991. aug. 23. 5.p.


 2. A Jászkun Kerület igazgatása 1745-1876
  Kiadó: a Szolnok megyei Múzeumi Igazgatóság, Szolnok, 1995. 285 p. /Jász-Nagykun Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 51./
  Ismertetések: Hortiné Bathó Edit: Könyvpremier Kiskunfélegyházán, In: Redemptio, 1995. II. 2. sz.18.; Törökné Gémes Tünde: A Jászkun Kerület igazgatása 1745-1876, In: Redemptio, 1995. II. 2. 19.; Könyvbemutató Kiskunfélegyházán, In: Petõfi Népe, 1995. szept. 19. 3.; u. az. Félegyházi Közlöny, 1995. okt. 6., 7.; Elek György: In: Karcagi Hírmondó, 1995. dec.15. 4.; Szabó Attila: In: Levéltári Szemle 1996.; Kállay István: In: Századok 1996. 1. sz.; Törökné Gémes Tünde: In: Honismeret, 1997.1. sz. pp. 89-90.; Gulyás Katalin: In: Jászkunság. 1996. 1 sz. pp. 59-61.
  Ismertetés: Papp József: Egy eltűnt autonómia nyomában, a Jászkun kerület története. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 51. Szolnok, 1995. 285.p.


 3. A Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiskun kerületi fondjai 1848-1876. Repertórium.
  Kiadó: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. 1996. 178 p.


 4. Polgárok Kiskunfélegyházán 1890-1913. Bürger in Kiskunfélegyháza 1890-1913.
  Kiadó: KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen, 1996. 314 p. /Studia Folkloristica et Ethnographica 38. Sorozatszerkesztõ: Ujváry Zoltán/
  Ismertetések: Mátyus Imre: In: Félegyházi Közlöny, 1996. nov. 8. 5.p.; Szilágyi Miklós: In: Honismeret, 1998. 2. 107.p.; Fekete János: In: Félegyházi Közlöny, 1996. dec. 6. 6.p.; Kõhegyi Mihály: In: Levéltári Szemle, 1999.


 5. A Jászkun Kerület igazgatása 1745-1876. (2. kiadás)
  Kiadó: Debrecen, 1996. Ethnica K. 284 p.
  Ismertetés: Pap József: In: AETAS, 1998. 2-3.sz. 261-268.

 6. A tószegi fazekasság
  Kiadó:KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen, 1998. 204 p. /Studia Folkloristica et Ethnographica 40. Sorozatszerkesztõ: Ujváry Zoltán/
  Ismertetések: Borzák Tibor: In: Szabad Föld 1998. jún. 23.; Mislovics Andrea: In: Honismeret 1999. 3. 122.p.; Dankó Imre: In: Jászkunság, 1998. április-június, pp. 200-204.


 7. Betyárok a Kiskunságban
  Kiadó: Debrecen, Ethnica K. 1999. 107
  Ismertetések: Dankó Imre: In: Ethnica, 1999. I évf. 3. pp. 17-18.; Szabó László: In: Jászkunság 1999. június-augusztus pp. 203-204.; Balogh Csilla: In: Múzeumi Hírlevél, 1999.; Borzák Tibor: In:Szabad Föld. 1999. okt. 19. 17p..;Félegyházi Közlöny, 1999. nov. 19. 5.p. ;Petõfi Népe, 1999. nov. 23. 4.p.; Kókai Magdolna: In: Redemptio, 2000. febr. 15. 2p.


 8. Redemptusok. (Gazdaság és életmód Kiskunfélegyházán a redempció elsõ századában)
  Kiadó: Debrecen, DUP. (Multiplex Media-Debrecen U.P.) 2000. 307 p.
  Ismertetések: Mátyus Imre: In: Félegyházi Közlöny, 2000. május 19.; Dankó Imre: In: Ethnica, 2000. 3.sz.; V.Juhász Nyitó Klára: In: Redemptio, 2000. aug., VII.évf. 4. sz. pp. 16-17.; Borzák Tibor: In: Szabad Föld 2000. szept. 26. 26.p.


 9. Petõfiszállás
  Kiadó: Száz magyar falu könyvesháza Kht. Bp. 2001. 195 p.
  Ismertetések: Mátyus Imre: In: Félegyházi Közlöny, 2001.; BA: In: Félegyházi Hírlap, 2001. szept. 20. 4.


 10. Jászkunok a XVIII-XIX. században. Történelmi és néprajzi tanulmányok.
  Kiadó: Debrecen, Csokonai Kiadó, 2002. 168 p. /Csokonai História Könyvek/
  Ismertetések: Urbán Miklósné: In: Félegyházi Közlöny. 2002. május 7. 4.p.; Urbán Miklósné: In: Petõfi Népe, 2002. június 22. 9.p.; Urbán Miklósné: In: Honismeret, 2002. 6. sz.


 11. A kunok Magyarországon
  Kiadó:KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen, 2002. 184 p. /Néprajz egyetemi hallgatóknak 25./


 12. A jászkun autonómia
  Kiadó: Szeged, CSML, 2005. 294 p. /Dél alföldi évszázadok 22./
  Ismertetések: Bárth János: In: Ethnica, VIII/1. 2006. 40.; Papp Izabella: In: Múzeumõr, 2006. 1. sz. pp. 23-24.; Papp Izabella: In: Redempció, 2006. február, XIII. évf. 1. sz. pp. 8-9.; Elek György: In: Karcagi Hírmondó, 2005. dec. 16. 10. p.; Blazovich László: In: Forrás, 38. évf. 2006. 6. szám pp. 110-112.; Blazovich László: In: Szeged. 18. évf. 7-8.sz. (2006.júl-aug.) pp. 63-64.; Homoki-Nagy Mária: In: Századok, 147. évf. 2007. 3. sz. pp. 783-786.
  Kumanen und Jassen Autonomie Zusammenfassung


 13. Nemesi közbirtokosságok a Kővár-vidéken. Vallomásos összeírás 1803-ból.
  Kiadó:Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Igazgaztóság, Kecskemét, 2007. 262 p. /Monumenta Muzeologica 1./
  Ismertetések: Papp Izabella: In: Múzeumőr, 2007. 2. sz. pp. 31-32.; Novák László: In: Agrártörténeti Szemle XLVIII. évf. 2007.1-4. sz. pp. 210-213.; Keményfi Róbert: In: Ethnica, IX. évf. 2007. 4. sz. 139.
  Kovács Kiss György: In: Korunk, 2007. július; Silviu Julian Sana: In: Studia Theologia Greco-Catholica Varadiensis. 2007. No 2.


  Composesorat nobiliar în zona Chioar Conscripţia în baza mărturiilor din 1803 Resumat
  Noblemen public landowners in the Kővár region List of testimonies dating from 1803 Summary


 14. A kunok Magyarországon. (2. kiadás)
  Kiadó: K.Ö.SZ. (Kiskun Önkormányzatok Szövetsége) Kiskunfélegyháza, 2008.184 p.
  Ismertetés: NN: In: Múzeumőr 2008. 2. sz.


 15. Földadta sors: Népélet a Jászkunságban (1745-1848)
  Kiadó: Jász Múzeumért Alapítvány, 2012. 159 p. /Sorozatszerkesztõ: Dr. Bathó Edit/
  Ismertetés: Nagy Janka Teodóra: Jászkunsági jogszokások – A Jászkun Kerület jogélete – Bánkiné Molnár Erzsébet könyvéről. In: Jogtörténeti Szemle, 2013. 1.sz. 61-62.
  Ismertetés: Örsi Julianna: Bánkiné Molnár Erzsébet: Földadta sors. Népélet a Jászkunságban (1745–1848). In: Jászkunság. A Jász-Nagykun –Szolnok Megyei Tudományos Egyesület Évkönyve. 1. Szolnok, 2013. pp. 370-371.


 16. A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682–1876)
  Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd, 2017. 233p. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 3. Szerkesztő: Nagy Janka Teodóra)

  Ismertetés: Hortiné dr. Bathó Edit: A jászkun szabadság. In: Redemptio, XXV. évf. 6.sz. (2018. december) pp. 23–24.
  Ismertetés: Homoki-Nagy Mária: Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában /1682-1876/ In: Ethnographia, 129. évf. 4. sz. / 2018. pp. 785-787

  Ismertetés: Vincze Fanny Rose: A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában.(1682–1876) In: DIKÉ A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport folyóirata 2017. 01.évf. 01.sz. pp.133–134.

  Ismertetés: Vincze Fanny Rose: A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában. (1682–1876) In: JURA A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának tudományos lapja. 23. évf. 1.sz. (2017) pp. 425–428.

  Ismertetés:A. Gergely András: Antro a jogi kultúrtörténet felől. pp 279–284. In: Antro-pólus. Egyensúlyok, eszmények, képzetek 2019. 1-4. Vendégszerkesztő A. Gergely András. Felelős szerkesztő Papp Richárd. Kiad. ELTE, TáTK Kulturális Antropológia Tanszék, 2021, Bp.