Kötetszerkesztések

 1. Kiskunfélegyháza helyismereti könyve.
  Kiadó:Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Debrecen, 1998. 400 p.
  Ismertetések: Csáki Sándorné: In: Köznevelés, 1999. jan. 29. 19.; Dankó Imre: In: Forrás, 1999. 4. sz. pp. 93-95.; Balogh Csilla: In: Honismeret, 1998.; Balogh Csilla: In: Múzeumi Hírlevél, 1998.; Alföldi Lapok, 1997. dec. 4. 2.p.
 2. Kiskunfélegyháza helyismereti könyve. (2. kiadás.)
  Kiadó: Kiskunfélegyháza város Önkormányzata, Kiskunfélegyháza, 1999. 400 p.
 3. Vallási élet a Kiskunságban.
  Kiadó:Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2000. (A Kiskun Múzeum kiállítsvezetõi 1.)
  Ismertetések: Múzeumi Hírlevél, 2000. október; Dankó Imre: In: Ethnika, 2001. 1. sz.
 4. A százéves Kiskun Múzeum.
  Kiadó:Kiskun Múzeum Baráti Köre, Debrecen, 2002. KMBK. 111 p.
  Ismertetés: In: Ethnika, 2002. IV. évf. 3. sz. 156-167.
 5. Jogszabályok-jogszokások. (A Jászkunság kutatása 2005)
  Kiadó: Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2005. 403 p. /Bibliotheca Cumanica 6./
  Ismertetés: Bereznai Zsuzsanna: In: Múzeumõr, 2006. IV. évf. 2. sz. pp. 22-23.
 6. Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban.
  Kiadó:Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2007.413 p. /Bibliotheca Cumanica 7./
  Ismertetés: Bereznai Zsuzsanna: In: Múzeumõr. V. évf. 2007. 3. sz. pp. 31-32.; Máté Gábor: Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban. In: Magyar Múzeumok 2007. 4.sz. 13. évf. tél. 61.
 7. Egyek falukönyve 1786-1860.
  Közreadta és szerkesztette: Bánkiné Molnár Erzsébet.
  Kiadó: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 2008. 264 p.
  /Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 39. Sorozatszerkesztõ Radics Kálmán/
 8. Mûtárgyak között. Ünnepi kötet a 60 esztendõs Laczkó János tiszteletére.
  Kiadó: BKMÖ Múzeumi Szervezet, Kecskemét, 2008. 279 p.
 9. Néprajzi gyûjtések a Duna-Tisza közén.
  Sztrinkó István hagyatéka alapján írta és sajtó alá rendezte: Szabó László. Kiadó: Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Igazgatóság, Kecskemét, 2008. 289 p. /Monumenta Muzeologica 2./
 10. Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 13. (2008–2009). Szerk: Bánkiné Molnár Erzsébet, Kecskemét, 2010. 211 p.
 11. Vízöntő. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére. Kiadó: Damjanich János Múzeum. Szolnok, 2016., 468.